Doctorat

Această pagină este dedicată cercetării de doctorat a Letei Popescu.
Titlu teză de doctorat: 

Funcții și disfuncții ale teatrului de repertoriu. Influențe asupra construcțiilor repertoriale din România 2010-2020

mai multe detalii în curând.